วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบอลโฟมสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบอลโฟมสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,123,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,123,500.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content