วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,950,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,950,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content