วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

577,476.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

499,476.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content