วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,125,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,780,096.00

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content