วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบ Web Portal พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบ Web Portal พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

วงเงินงบประมาณ

18,635,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,183,152.00

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content