วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TFRS 9 เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TFRS 9 เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,000,220.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,000,220.00

วันที่ประกาศ : 4 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content