วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ(Enlite) เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ(Enlite) เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

49,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

49,500,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content