วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ทดแทนเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) หน้าสาขา จำนวน 294 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ทดแทนเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) หน้าสาขา จำนวน 294 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,981,450.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,981,450.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content