วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการปันส่วนต้นทุน ตามโครงสร้าง Social และ Commercial Bank ของธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการปันส่วนต้นทุน ตามโครงสร้าง Social และ Commercial Bank ของธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

750,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

750,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content