วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,138,310.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,138,310.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content