วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี ( 36 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี ( 36 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,360,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,360,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content