วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและผู้ให้บริการบนสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร (Social Media Analytic and Insight) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและผู้ให้บริการบนสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร (Social Media Analytic and Insight) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร