วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,992,190.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,992,190.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content