วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ในรายการ UPDATE THAILAND โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ในรายการ UPDATE THAILAND โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,518,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,518,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content