วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบงานทดแทนระบบงาน CBS โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบงานทดแทนระบบงาน CBS โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

18,900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,880,851.96

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content