วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,316,100.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content