วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงทบทวนนโยบายการประกันภัยของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงทบทวนนโยบายการประกันภัยของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,117,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,114,077.50

วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content