วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน NDID พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน NDID พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,764,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,462,328.00

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content