วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-90 วัน (DPD 1-90) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-90 วัน (DPD 1-90) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content