วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9 ระยะเวลา 2 ปี 88 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9 ระยะเวลา 2 ปี 88 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,548,555.6

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,548,555.6

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content