วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปฏิทินแขวน (ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปฏิทินแขวน (ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,557,456.16

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,557,456.16

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content