วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษา สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษา สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,991,418.75

วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content