วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคำนวณ การด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคำนวณ การด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

17,917,479.66

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

17,917,479.66

วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content