วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบ M-Search ระยะเวลา ๒ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบ M-Search ระยะเวลา ๒ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

7,704,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,580,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร