วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software BASE24-ATM ให้รองรับธุรกรรมรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Chip Card ระยะเวลา 206 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software BASE24-ATM ให้รองรับธุรกรรมรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Chip Card ระยะเวลา 206 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

912,068.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

912,042.34

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร