วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Software BASE24 ให้รองรับการเพิ่มการให้บริการ ทำธุรกรรมที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Software BASE24 ให้รองรับการเพิ่มการให้บริการ ทำธุรกรรมที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

558,754.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

558,739.98

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร