วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๆ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๆ จังหวัดเชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ

3,961,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content