วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

7,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,848,280.75

วันที่ประกาศ : 21 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร