วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค ICAS จำนวน 355 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค ICAS จำนวน 355 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,670,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,599,700.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร