วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์เช่าแห่งใหม่ และอุปกรณ์ WAN Core Switch และ DNS Server สำหรับ Internet/Intranet Security Zone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์เช่าแห่งใหม่ และอุปกรณ์ WAN Core Switch และ DNS Server สำหรับ Internet/Intranet Security Zone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

5,196,232.88

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,196,232.88

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร