วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

7,799,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,799,500.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร