วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และการกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และการกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,907,134.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,907,134.00

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร