วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น ES๔๑๓๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น ES๔๑๓๒ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

59,903.000

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

59,903.000

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร