วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,864,220.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,864,220.00

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร