วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LASER ขาวดำ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L6200DW โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LASER ขาวดำ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L6200DW โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

67,181,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

67,181,400.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร