วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพ NVR อาคาร 18 (เพิ่มเติม) พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพ NVR อาคาร 18 (เพิ่มเติม) พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,990,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,990,200.00

วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร