วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารชุด “ธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารชุด “ธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,498,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,498,000.00

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร