วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบ BAHTNET & ICAS สำหรับปี พ.ศ. 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบ BAHTNET & ICAS สำหรับปี พ.ศ. 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,996,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,963,413.95

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร