วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) และระบบงาน Monitoring Accounts & Transaction โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) และระบบงาน Monitoring Accounts & Transaction โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,760,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,760,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร