วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร ตามโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้แก่ประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์ Smart SME และ ชี้ช่องรวย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร ตามโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้แก่ประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์ Smart SME และ ชี้ช่องรวย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,000,000.00

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร