วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการความรู้ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการความรู้ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,390,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,390,000.00

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร