วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่อง SCANNER จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่อง SCANNER จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วงเงินงบประมาณ

3,283,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,273,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content