วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตที่จ้างพัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตที่จ้างพัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

851,770.26

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

851,770.26

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร