วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Syndicated Loan and Cross Selling โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Syndicated Loan and Cross Selling โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

690,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

690,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content