วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อทองเลเซอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท VISA ของธนาคารออมสิน “Olympic Tokyo 2020” ร่วมกับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อทองเลเซอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท VISA ของธนาคารออมสิน “Olympic Tokyo 2020” ร่วมกับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

วงเงินงบประมาณ

14,578,686.31

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,578,686.31

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร