วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service (Office 365) ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service (Office 365) ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,542,320.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,542,320.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content