วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,899,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,899,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร