วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ (Facebook) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ (Facebook) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,337,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,320,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร