วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้ว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้ว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,820,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,820,000.00

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร