วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

24,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

23,400,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content